Tapat at wagas na pagtulong ang kinalulugdan ng Diyos

 

"Sapagkat silang lahat ay naghulog ng mga labis nila. Ngunit siya [babaeng balo], sa kabila ng kaniyang karukhaan, ay inihulog ang lahat ng kaniyang kabuhayan. (Marcos 12:44)


Biro ng ilan, "karatista" ang tawag sa taong galante sapagkat nakabukas ang kaniyang mga palad. Habang "boksingero" naman daw ang mga kuripot dahil tikom ang kanilang kamao.


Ilan kaya sa atin ang galante pagdating sa ating Panginoon? Hindi lang sa usaping materyal kung hindi maging sa paglalaan ng panahon o oras sa Kaniya.


Mababasa natin sa Mabuting Balita (Marcos 12:41-44) na habang nakaupo si Hesus sa tapat ng lalagyan ng mga kaloob sa loob ng Templo, napansin Niya na maraming mayayaman ang maghulog ng malalaking halaga. (Mk. 12:41)


Mayroong isang biyudang mahirap at naghulog ng dalawang singkwenta sentimo sa hulugan ng mga kaloob. (Mk. 12:43) Pero winika ni Hesus sa Kaniyang mga Alagad na ang inihandog ng babaeng balo ay higit na marami kaysa sa inihulog ng mga mayayaman.


Pagpapakita ito na hindi tumitingin ang Panginoon sa halaga ng tulong. Sa halip, tinitingnan niya ito sa kaibuturan ng puso ng nagkakaloob kung bukas ba sa kaniyang kalooban ang kaniyang ginagawang paghahandog o pagtulong.


Habang sa paglalaan naman ng oras sa Panginoon, tinitipid at nagmamadali ang mga nagsisimba o kahit sa pananalangin sa kanilang tahanan. Hindi ba tayo puwedeng maging galante sa pagbibigay ng oras natin sa Diyos?


Alalahanin natin na ang Panginoong Diyos ay napakagalante na isinugo Niya ang Kaniyang tanging Anak na inialay ang buhay sa Krus upang tubusin ang ating kasalanan.

Post a Comment

0 Comments